Služba za zapošljavanje SBK/KSB je provela proceduru odabira kandidata / aplikanata koji su prijavili učešće u Programu sufinanciranja samozapošljavanja djece poginulih branitelja ...

Obavještavaju se korisnici usluga Službe za zapošljavanje SBK/KSB da se od 01.01.2021 godine zbog pogoršanja epidemiološke situacije, a u cilju sprječavanja širenja Corona virusa (...