Objava javnih poziva

Objava javnih poziva od 18.3.2024. godine

 

(Sarajevo, 7.3.2024. godine) – Obavještavamo poslodavce da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2024 (osim za mjeru „Tražim poslodavca 2024“, koja će biti objavljena naknadno) biti otvoren 18., 19. i 20.3.2024. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba) u rubrici Projekti.

Ujedno obavještavamo i nezaposlene osobe da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2024 biti otvoren 20., 21. i 22.3.2024. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati.

 

Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave javnih poziva upoznaju sa predmetnim programima koji su dostupni na web portalu Zavoda.

 

Poslodavci koji namjeravaju aplicirati za poticajna sredstva moraju se prethodno registrovati na web portalu Zavoda. Registracija je moguća do 8.3.2024. godine. Svi zahtjevi vezani za registraciju zaprimljeni do tog datuma bit će obrađeni u sedmici prije objave javnih poziva. Korisnici koji su se ranije registrovali, ne moraju to ponovo činiti.