O Službi za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/KSB – Travnik

Djelatnost Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona Travnik određena je «Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba». Skupština Srednjobosanskog kantona, radi zadovoljavanja potreba u oblasti zapošljavanja i praćenja kretanja na tržištu rada, osniva Službu za zapošljavanje u Srednjobosanskom kantonu.

Služba za zapošljavanje je javna ustanova i ima svojstvo pravnog lica.

Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona – Travnik nadležna je za:

– posredovanje u zapošljavanju,

– informiranje o mogućnosti zapošljavanja,

– provođenje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije nezaposlenih osoba i njihovo ponovno zapošljavanje na odgovarajućim poslovima,

– utvrđivanje prava osobama za slučaj nezaposlenosti,

– izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva,

– donošenje i provođenje programa mjera za brže zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih osoba čije je zapošljavanje otežano,

– saradnju sa obrazovanim ustanovama radi usklađivanja obrazovnih programa sa kadrovskim potrebama poslodavaca,

prikupljanje i dostavljanje podataka o nezaposlenim osobama Federalnom zavodu za zapošljavanje

– i druge poslove utvrđene ovim i drugim zakonima

Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona» Travnik, organizira prikupljanje, razmjenu i objavljivanje podataka o zaposlenim osobama, koje traže promjenu zaposlenja, kao i druge podatke koji mogu biti od značaja za obavljanje osnovne djelatnosti Službe za zapošljavanje.

Služba za zapošljavanje periodično obavlja ocjenjivanje tržišta rada prema instrukcijama Federalnog zavoda u cilju prikupljanja podataka i pružanja informacija o kretanjima na tržištu rada.

Sjedište Službe je u Travniku, Ul. Hadži Ali-bega Hasanpašića b.b.

Telefon/CENTRALA: 030/518-764

E_mail: info@szzksbsbk.com.ba