ILO Public Calls Announcement – EU4Employment

Informacija,

Projekta EU4Employment (Posao za sve) je projekat čiji je cilj povećanje prilike za zapošljavanje mladih, žena iz ruralnih sredina, Roma, osoba sa invaliditetom i dugoročno nezaposlenih kroz podršku uvođenju efektivnih i ciljanih mjera aktivne politike tržišta rada prema navedenim ciljnim grupama.

U okviru ovog projekta, Međunarodna organizacija rada je zadužena za implementaciju programa  bespovratnih sredstava u iznosu od 5 miliona EUR koji su usmjereni ka osmišljavanju i pilotiranju novih  usluga i programa aktivacije, povećanja zapošljivosti i zapošljavanja ciljnih grupa.

Kako bi se postigli rezultati, projekat će koristiti provjerene metode Međunarodne organizacije rada kako u upravljanju komponentom bespovratnih sredstava, tako i u pružanju stručne podrške oslanjajući se na dugotrajno partnerstvo sa institucijama u BiH.

Ovim putem Vas obavještavam da je u sklopu  projekta EU4Employment (Posao za sve) objavljeni javni pozivi i to:

  • Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju uključivanja dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca na tržište rada
  • Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja Roma
  • Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja žena iz ruralnih sredina
  • Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i povećanja formalog zapošljavanja mladih žena i muškaraca

Isti su  dostupni na službenoj web stranici projekta, odnosno na  sljedećem linku: https://eu4employment.ba/javni-pozivi/.