Za poslodavce

Pomoć poslodavcima
u traženju zaposlenika

Za nezaposlene

Oglasi za posao i
ostvarivanje raznih prava

Vijesti

Aktivnosti Službe za zapošljavanje, saglasno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba…

Oglasi

Pogledajte listu aktivnih oglasa za posao i nadamo se da ćete naći upravo ono što vama treba…

Osnovna škola Kaćuni

_______________________________________________________________ Broj:01-521/23. Datum:19.09.2023.godine   Na osnovu člana 57. Zakona

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO Na osnovu

Osnovna škola”Turbe“

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton Osnovna škola''Turbe“ Aleja bb,72283 Turbe Broj:402/23

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA TRAVNIK

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA TRAVNIK   Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (Sl. novine broj: 11/01 i 17/04 SBK), Uredbe o postupku

KUHAR / KUHARICA – pomoćni

Ko smo mi? “Familia” je socijalno medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj njegu i rehabilitaciju pacijentima nakon moždanog udara

Vi kao nezaposlena osoba, da li ste zadovoljni sa uslugama Službe ?

Vi kao poslodavac, da li ste zadovoljni saradnjom sa Službom za zapošljavanje ?