Za poslodavce

Pomoć poslodavcima
u traženju zaposlenika

Za nezaposlene

Oglasi za posao i
ostvarivanje raznih prava

Vijesti

Aktivnosti Službe za zapošljavanje, saglasno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba…

Obavještenje

Služba za zapošljavanje SBK/KSB je provela proceduru odabira kandidata / aplikan...

Oglasi

Pogledajte listu aktivnih oglasa za posao i nadamo se da ćete naći upravo ono što vama treba…

JKP Komunalno doo Busovača

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u  javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene Novi

Kompanija KRUPA KABINE d.o.o.

Kompanije KRUPA KABINE d.o.o. Bosanska Krupa radi znatnog povećanja posla traži za novo zapošljavanje 40 zavarivača – bravara. Oglas u prilog

JU OŠ KISELJAK / OPĆINA KISELJAKU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna Osnovna škola ''KISELJAK'' Općina Kiseljak K I S E LJ A K Ur.broj:

Kristal doo Vitez

Kristal doo Vitez Tel: 030/717-733 email: info@kristal.eu   Raspisuje natječaj za radno mjesto : KOMERCIJALIST PRODAJE Uvjeti:

JU OŠ TRENICA – NOVI TRAVNIK

B O S N A    I   H E R C E G O V I N A FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON JU OSNOVNA ŠKOLA «MUSA ĆAZIM ĆATI

Dali ste zadovoljni sa uslugama Službe?

Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban..