Za poslodavce

Pomoć poslodavcima
u traženju zaposlenika

Za nezaposlene

Oglasi za posao i
ostvarivanje raznih prava

Vijesti

Aktivnosti Službe za zapošljavanje, saglasno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba…

Oglasi

Pogledajte listu aktivnih oglasa za posao i nadamo se da ćete naći upravo ono što vama treba…

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SREDNJOBOSANSKOG KANTONATRAVNIK   Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), čla

JKP Bašbunar Travnik

Broj: 01-5346/22 Datum: 14.09.2022.   Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Slu

Centra za socijalni rad Vitez

Na temelju odredbi članka 39. Statuta Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst)  i članka 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistema

Dom zdravlja Travnik

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („

Javni pozivi

Linkove sa više informacija  možete preuzeti : https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-odrzivosti-u-2022-godini-2/ htt

Vi kao nezaposlena osoba, da li ste zadovoljni sa uslugama Službe ?

Vi kao poslodavac, da li ste zadovoljni saradnjom sa Službom za zapošljavanje ?