Za poslodavce

Pomoć poslodavcima
u traženju zaposlenika

Za nezaposlene

Oglasi za posao i
ostvarivanje raznih prava

Vijesti

Aktivnosti Službe za zapošljavanje, saglasno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba…

Oglasi

Pogledajte listu aktivnih oglasa za posao i nadamo se da ćete naći upravo ono što vama treba…

JU OŠ Vitez u Vitezu

Broj:0103-811/20 Dana:14.9.2020. godine   Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (»Sl. novine Srednjobosanskog kantona « br.11/

Natječaj

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA OSNOVNA ŠKOLA "NOVI TRAVNIK" 72290 NOVI TRAVNIK, Ljudevita Gaja b

JU OŠ Safvet-beg Bašagić

BOSNA  I  HERCEGOVINA FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI  KANTON OPĆINA  NOVI  TRAVNIK OSNOVNA  ŠKOLA  „SAFVE

JU OŠ Krušćica – Jajce

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE Osnovna škola «Jajce»Kruščica J a j c e

Dali ste zadovoljni sa uslugama Službe?

Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban..