Poštovani poslodavci s područja Srednjobosanskoga kantona,

U želji da naši poslovni procesi budu usmjereni na postizanju povjerenja i zadovoljstva svih zainteresiranih strana, a u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osobaiz kojeg proizlazi naš zadatak – posredovanje u zapošljavanju, želimo da vas upoznamo sa uslugama iponudama koje vam pružamo.

Služba za zapošljavanje nudi informacije poslodavcima o obrazovnim profilima, stručnoj spremi, zanimanjima, posebnim znanjima i vještinama nezaposlenih osoba, kao i druge informacije od značaja za poslodavce.

Takođe, služba za zapošljavanje omogućavaju poslodavcima:

– ponudu radne snage,
– stručnu i finansijsku pomoć pri zapošljavanju posebnih  kategorija nezaposlenih osoba,
– korištenje besplatnih usluga u profesionalnoj selekciji kandidata,
– stručnu pomoć prilikom prijavljivanja radnika u radni odnos,
– oglašavanje radnih mjesta.

Takve usluge su, takođe, sastavni dio funkcioniranja Službe, gdje se u potpunosti ostvaruje njena primarna djelatnost posredovanja u zapošljavanju.

Dobit ćete i druge informacije jer prema Vašim potrebama možemo konsultirati i druge Službe.

Mada zakonom nije propisana obaveza poslodavaca da biroima dostavljaju svoje potrebe za zaposlenicima, pojedini poslodavci se obraćaju biroima Službe tražeći usluge posredovanja pri zapošljavanju i druge savjete kojima bi ostvarili određena prava iz radnog odnosa, i nakon prestanka.

Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona» Travnik ima najveću bazu podataka o nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja .

Služba će osigurati da na najbrži način dođete do traženog kandidata/kinje ako se nama obratite.