Za poslodavce

Pomoć poslodavcima
u traženju zaposlenika

Za nezaposlene

Oglasi za posao i
ostvarivanje raznih prava

Vijesti

Aktivnosti Službe za zapošljavanje, saglasno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba…

Oglasi

Pogledajte listu aktivnih oglasa za posao i nadamo se da ćete naći upravo ono što vama treba…

JU OŠ Krušćica Jajce

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE Osnovna škola «Jajce»Kruščica J a j c e

JU OŠ KIseljak

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna Osnovna škola ''KISELJAK'' Općina Kiseljak K I S E LJ A K

JU OŠ Krušćica Jajce

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE Osnovna škola «Jajce»Kruščica J a j c e

JU OŠ Jajce

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE Osnovna škola «Jajce»Kruščica J a j c e

JU OŠ Busovača

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA OSNOVNA ŠKOLA „BUSOVAČA“, 72260 BUSOVAČA, 1.mart/ožujak bb

JU Dom zdravlja Kiseljak

JU DOM ZDRAVLJA KISELJAK Ul. Grada Zaprešića 1          tel/fax 030/879-015 Kiseljak 71250 Broj:1545/19. Kiseljak: 24.10.2019 g

JKP Komunalac Busovača

S.S Kranjčevića bb, Busovača Busovača, 22.10.2019.godine   Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u  javnom
Dali ste zadovoljni sa uslugama Službe?
Glasaj
Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban..
Glasaj