free poker
Dobro došli na službene web stranice Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik. Ugodno razgledanje sajta.
On-line forma za oglase

Prijavu potrebe za radnikom ili oglas za objavu dostavljate Službi za zapošljavanje SBK/KSB Travnik na propisanom obrascu za posredovanje na linku POSLODAVCI ili kroz On-line formu.

Po prijemu podataka Služba za zapošljavanje Vaš oglas će objaviti obavezno na našoj internetskoj stranici.

On-line forma za oglas

On-line forma

ISPRAVKA DIJELA TEKSTA KONKURSA

 

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
SBK/KSB

Na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj 05/02, 3/05, 09/13, 14/15 i 03/17) i člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-60/17 od 06.10.2017. godine i Odluke Upravnog odbora broj: 01-02-26/18 od 12.03.2018. godine, direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK, objavljuje

ISPRAVKU DIJELA TEKSTA KONKURSA

za prijem u radni odnos u Službi za zapošljavanje SBK/KSB

U konkursu za prijem u radni odnos Savjetodavca I u Biro-Ispostavu Travnik Službe za zapošljavanje SBK/KSB, broj: 01-34-707/18 od 14.03.2018. godine, objavljen dana 16.03.2018. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“, „Dnevni list“ i na internet stranici Službe, vrši se ispravka dijela teksta konkursa i to tako da umjesto:

„Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):

- Životopis sa Pismom namjere,

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Dokaz o radnom iskustvu,

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je dostaviti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

“ mijenja se i glasi:

„Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):

- Životopis sa Pismom namjere,

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o položenom stručnom ispitu,

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Dokaz o radnom iskustvu,

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je dostaviti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

Ostali dio teksta ostaje nepromjenjen.

Rok za prijavu po ovom konkursu je 8 dana od dana objave ispravke konkursa.

Broj:01-34-707-1/18

Datum: 16.03.2018.

zamjenik ravnatelja
Marinko Krajina, dipl.ing.

direktor
Željko Lončar dipl. oec.


 

 

Konkurs za prijem u radni odnos u Sluzbi za zapošljavanje SBK

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
SBK/KSB

Na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj 05/02, 3/05, 09/13, 14/15 i 03/17) i člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-60/17 od 06.10.2017. godine i Odluke Upravnog odbora broj: 01-02-26/18 od 12.03.2018. godine, direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK, raspisuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos u Službi za zapošljavanje SBK/KSB

I

Biro-Ispostava Travnik: Savjetodavac I, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci.

Uslovi: Stručna sprema: VSS-VII/1 društvenog ili tehničkog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, društvenog ili tehničkog smjera.

Najmanje jedna godine radnog iskustva na poslovima u struci i položen stručni ispit.

Opis poslova: Organizije i vodi evidenciju nezaposlenih osoba, prima i kompletira zahtjeve za novčanu naknadu i dokup staža, posreduje u zapošljavanju, informiše nezaposlene osobe o njihovom pravima za vrijeme nezaposlenosti, vrši individualna savjetovanja sa nezaposlenim osobama, uspostavlja pravo na zdravstvenu zaštitu, izdaje uvjerenja po zahtjevu nezaposlenih, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih.

II

Svi kandidati koji ispunjavanju uslove propisane Konkursom bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

III

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):

- Životopis sa Pismom namjere,

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Dokaz o radnom iskustvu,

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je dostaviti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

VI

Konkurs se objavljuje u Oslobođenju, Dnevnom listu i oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK, ul Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava za konkurs za radno mjesto Savjetodavac I“.

Broj: 01-34-707/18

Datum, 14.03.2018.godine

 

zamjenik ravnatelja

Marinko Krajina, dipl.ing.

direktor

Željko Lončar dipl. oec.

 
Anketa
Dali ste zadovoljni sa uslugama Službe ?
 
Anketa
Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban...
 
Ko je online ?
Trenutno aktivnih Gostiju: 25 
Statistika posjeta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas39
mod_vvisit_counterJuče530
mod_vvisit_counterOve sedmice2684
mod_vvisit_counterProšle sedmice3444
mod_vvisit_counterOvog mjeseca7132
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca13283
mod_vvisit_counterSvi dani623991
|