Za poslodavce

Pomoć poslodavcima
u traženju zaposlenika

Za nezaposlene

Oglasi za posao i
ostvarivanje raznih prava

Vijesti

Aktivnosti Službe za zapošljavanje, saglasno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba…

Oglasi

Pogledajte listu aktivnih oglasa za posao i nadamo se da ćete naći upravo ono što vama treba…

JU Dom zdravlja Kiseljak

Oglas možete pogledati na linku: https://www.opcina-kiseljak.org/ju-dom-zdravlja-kiseljak-oglas-2/

Zavod za javno zdravstvo SBK

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK   Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o po

OŠ Vitovlje Travnik

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton Općina Travnik JU Osnovna škola „Vitovlje“ Vitov

JU Zavičajni muzej Travnik

JU Zavičajni muzej Travnik Broj: 028/20 Datum: 12.02.2020. godine Na osnovu Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovi

JU OŠ Busovača u Busovači

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA OSNOVNA ŠKOLA „BUSOVAČA“, 72260 BUSOVAČA, 1.mart/ožujak bb

ALM Turist doo Jajce

Na linku možete pogledati oglas za posao Oglas za posao-Recepcionar Oglas za posao2-Konobar

JP BH Pošta doo Sarajevo

JP BH Pošta doo Sarajevo Centar Pošta Travnik Na osnovu Uredbe  o postupku  prijema u radni odnos  u javnom sektoru Federacije Bosne i Herc

Dali ste zadovoljni sa uslugama Službe?

Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban..