II ponovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018, i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 06-49-6196/18, od 28.05.2018. god., objavljuje se II ponovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2018.

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2018 predviđena su sredstva u iznosu od 380.000,00 KM, od kojih 200.000,00 KM obezbjeđuje Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja TK, a 180.000,00 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

II ponovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018
Kriteriji za bodovanje prijave poslodavca
OBRAZAC prijave poslodavca
Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018
Mišljenje Federalnog zavoda za zapošljavanje