Odluka o stavljanju van snage Odluke o poništenju dijela konkursa

Odluka