Obavijest sa Biroa Travnik

OBAVIJEST

 

Obavještavamo vas da će u narednih pet (5) dana u periodu od 28.9.2020 od 5.10.2020.g sva komunkacija oko prijava i odjava na Biro za zapošljavanje biti elektronskim putem e_maila biro.travnik@bih.net.ba i telefona 030/540/261

Nezaposlene osobe koje se prijavljuju na biro za zapošljavanje iz radnog odnosa trebaju skenirati i dostaviti sljedeće dokumente: Rješenje o prestanku radnog odnosa, Ličnu kartu, JS 3100 odjava (sa porezne uprave), Radna knjižica (ako postoji).

Nezaposlene osobe koje se prijavljuju na biro po završetku školovanja trebaju dostaviti (skenirati) sljedeće dokumente: Lična karta i Diploma o završenom školovanju.

 

 

Biro Travnik