Obavijest

Obavještavaju se korisnici usluga Službe za zapošljavanje KSB/SBK da se od 20.03.2020 godine zbog novonastale epidemiološke situacije, a u cilju sprječavanja širenja Corona virusa (COVID-19) u BiH, zahtjevi za ostvarivanje prava za novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa zaprimaju na sljedeći način:

Dokumentacija koja je potrebna za ostvarivanje prava na novčanu naknadu:

  1. odluku (rješenje) poslodavca o prestanku radnog odnosa, odnosno odluku nadležnog tijela o prestanku djelatnosti sa razlozima prestanka, odnosno Ugovor o radu na određeno vrijeme (original ili ovjerena kopija),
  2. potvrdu izdatu od Porezne uprave Federacije BiH -obrazac Uvjerenje 3650 za najmanje 8 mjeseci neprekidno ili 8 mjeseci sa prekidima u posljednih 18 mjeseci (original ili ovjerena kopija)
  3. obrazac JS 3100 –odjava sa osiguranja ovjerena od nadležne Porezne uprave (kopija),
  4. listing staža osiguranja ovjeren od nadležnog organa PIO/MIO (u slučaju da se radi o radnom stažu koji nije uveden u radnu knjižicu (original ili ovjerena kopija)
  5. izjava o korištenju novčane naknade svojeručno potpisana.

Nezaposlene osobe su dužne uz navedenu dokumentaciju priložiti i obrazac zahtjeva koji se nalazi na službenoj stranici Službe za zapošljavanje SBK na linku 1 zahtjev NN_JUSZZSBK O 7 2 11   ili svojeručno napisan i potpisan zahtjev za novčanu naknadu sa potrebnim osobnim podacima i kontakt brojem.

Zahtjev i dokumentaciju je potrebno kovertirati, sa podacima i naznakom „zahtjev za novčanu naknadu“ te koverat donijeti na vrata nadležne Ispostave-Biroa.

Sve informacije vezano za novčanu naknadu i ostala prava nezaposlenih osoba mogu se vršiti putem telefona Ispostave-Biroa __________________ ili emaila adrese __________________.

 

Zamjenik ravnatelja                            Direktor

Marinko Krajina                             Željko Lončar