Obavijest FZZZ-e o obustavi plaćanja i aneksa

Do usvajanja Financijskog plana za 2024. godinu Federalnog zavoda za zapošljavanje, neće biti plaćanja. S tim u vezi, kantonalne službe ne trebaju odobravati rate u sistemu, niti raditi na aneksima (kreirati), odnosno potrebno je obustaviti sve aktivnosti u modulu APZ u JIS-u. Po usvajanju Finansijskog plana za 2024. godinu, bićete blagovremeno obaviješteni.

FZZZ