FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 

ISKORISTI SVOJE PRAVO !

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

OMOGUĆAVA OSOBAMA SA 60 % I VIŠE INVALIDITETA FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROFESIONALNE REHABILITACIJE KROZ

IZVANREDNO SREDNJE ŠKOLOVANJE

VISOKO STRUČNO OBRAZOVANJE

POSTDIPLOMSKO STUDIRANJE

 

Više informacija na

http://www.fond.ba

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo
Tel: 033-717/740
Fax: 033-717-821
E_mail: info@fond.ba