Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Obavještavamo Vas da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva.

Linkovi:

  • Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2023. godinu za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, možete preuzeti ovdje:

https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-za-novo-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom-u-2023-godini/

 

  • Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje I sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2023. godini, možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini | FPRZOI (fond.ba)