Godnišnji izvještaj o radu klubova za traženje posla SBK/KSB za 2019. godinu

Klub za traženje posla je grupni oblik savjetovanja nezaposlenih lica, čiji se rad prati putem savremene aplikacije,  koja sadrži detaljne informacije o radu učesnika tokom Kluba za traženje posla, te efekata u smislu zaposlenja. Unutar Službe za zapošljavanje SBK/KSB  ima 6 klubova u općinskim  biroima Bugojno, Busovača, Fojnica, Jajce, Novi Travnik i Travnik.

U klubovima  za traženje posla u 2019. godine održano je ukupno 17 radionica, na kojima je prisustvovalo  135 nezaposlenih osoba. U grupama su učestvovale osobe sa NKV, KV, SSS, VŠS i VSS stručnom spremom. Odabir osoba po biroima /ispostavama se vršio kroz informativne seminare i savjetodavno informisanje nezaposlenih osoba, koji su se izjasnili da žele proći ovu aktivnu mjeru, radi bolje i lakše  pripreme za traženje posla. Obuke su se izvodile u kontinuitetu, prema programu koji je svaki biro samostalno predvidio. Osobe koje su prošle obuku su izrazile zadovoljstvo programom i konceptom, kao i sa onim što su naučili. Smatraju da je ovo dobar program u okviru Službe za zapošljavanje.

Tokom godine voditelji klubova za traženje posla kontaktiraju sve polaznike kluba i prate koje su aktivnosti poduzimali i to redovno unose, kako u njihove kartone, tako i u YEP-ovu aplikaciju, kako  je predviđeno .

Statističke aktivnosti koje smo pratili za članove klubova SBK/KSB  su:

Ukupno članova: 135

Ukupno muškaraca: 56 (41,48%)

Ukupno žena: 78 (57,77%)

Ukupno zaposlenih brisanih sa evidencije: 25

Ukupno zaposlenih drugi oblik radnog angažmana: 4

Ukupno zaposlenih: 25

Ukupno nezaposlenih:110

Ukupno zaposlenih muškaraca:13 (52%)

Ukupno zaposlenih žena: 12 (48%)

Ukupno telefonskih razgovora: 183

Ukupno prijava na konkurse: 288

Ukupno pismeno obraćanje poslodavcu: 0

Ukupno intervjua: 150