Obavijest

Obavještavamo javnost da je Služba za zapošljavanje KSB/SBK organizirala svoj rad u skladu s novonastalom epidemiološkom situacijom.

Objave na ‘nekim’ portalima (Centralna.ba) da Služba za zapošljavanje, odnosno njene ispostave – biroi, ne rade sa strankama, odnosno korisnicima njenih usluga, su netočne i nisu u skladu s procedurama rada Službe.

Rad Službe i način rada sa strankama u novonastaloj situaciji je objavljen na web stranici Službe za zapošljavanje KSB/SBK i istaknut na izlozima i ulaznim vratima u ispostavama- biroima Službe.

Sve ostale informacije (kontakt osobe, brojeve telefona i e-mail adrese) možete dobiti na web stranici Službe: www.szzksbsbk.com.ba.