Uslijed promjena na tržištu rada i brojnih drugih promjena u društvu došlo je do velikih pomaka i na području karijerne orijentacije. U ranijem periodu samo su napredne države članice EU imale jasno formiranu politiku i strategiju na području karijerne orijentacije. Usvajanjem Rezolucije o cjeloživotnoj karijernoj orijentaciji u maju 2004. godine nametnuta je obaveza državama članicama da sistematski razvijaju karijernu orijentaciju. Građani bilo koje dobi i u bilo kojem trenutku imali bi potrebnu stručnu pomoć pri prepoznavanju svojih sposobnosti, kompetencija i interesa, te donošenju značajnih odluka u pogledu obrazovanja, osposobljavanja i zanimanja i upravljanja svojim putanjama u učenju, radu, i u drugim situacijama.

Cjeloživotna karijerna orijentacija pomaže donosiocima političkih odluka u Evropi da postignu mnogobrojne zajedničke ciljeve, kao što su:

• Efikasno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje;
• Efikasnost tržišta rada;
• Cjeloživotno učenje;
• Socijalna uključenost;
• Društvena jednakost;
• Privredni razvoj.

Cilj profesionalne/karijerne orijentacije u javnim službama za zapošljavanje je da doprinese većem stepenu zapošljivosti. Stjecanjem potrebnih znanja i vještina smanjuje se raskorak između potreba poslodavaca i individualnih znanja i osobina. Surađujući sa obrazovnim sistemom, poslodavcima i drugim relevantnim faktorima, ostvaruje se i preventivna uloga karijerne orijentacije – umanjuje se nesklad između ponude i potražnje na tržištu rada.

Aktivnosti karijerne orijentacije provode savjetnici za profesionalno informiranje i savjetovanje, a najčešće su to psiholozi, pedagozi, socijalni radnici ili stručnjaci srodnih zvanja. Ciljne skupine su:

a) Učenici pri izboru daljeg obrazovanja;
b) Nezaposlene osobe koje se uključuju u određeni program obrazovanja radi dokvalifikacije ili prekvalifikacije i
c) nezaposlene osobe za koje poslodavac zahtijeva da prođu proces profesionalne selekcije kako bi stručnim      postupkom bio izvršen odabir kandidata koji najbolje zadovoljavaju postavljene zahtjeve poslodavca.

U djelatnost karijerne orijentacije ubrajaju se: informiranje, upoznavanje i ocjenjivanje o primjerenosti pojedinca za određene profesionalne izbore, davanje savjeta u vidu praktičnih uputstava, savjetovanje, programi razvoja karijere, posredovanje rada ili obrazovanja, zastupanje, povratna informacija sistemu obrazovanja, poslodavcima i zajednici, praćenje odnosno održavanje kontakta s bivšim klijentima.