Ispravka dijela teksta konkursa

  • Rad na određeno vrijeme
  • Travnik

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „TRAVNIK“ U TRAVNIKU

 

Na osnovu  člana 83. Zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“,  broj :  11/01 i 17/04 i 15/12), člana 3. Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK“ broj 7/19),člana 3. i 5. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednje škole („Službene novine SBK“ broj: 6/20), Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK („Službene novine SBK“ broj: 11/20), Odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole „Travnik“, broj: 836-1/20 od 06.10.2020. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 03-30-3/2020-169 i 03-30-3/2020-188 od 25.08.2020. godine, raspisuje se:

 

 

ISPRAVKU DIJELA TEKSTA KONKURSA

za popunu upražnjenih radnih mjesta

U konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta, objavljenom dana 12.10.2020. godine na web stranicama škole, vrši se ispravka dijela teksta konkursa u tački VI i to tako da umjesto:

„Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni  ispit), obavit će se u prostorijama Škole, koje se nalaze na adresi: Školska br.3, u Travniku, u četvrtak (29.10.2020. godine), u 12:00  sati …. „

tekst konkursa u tom dijelu glasi:

„ Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni  ispit), obavit će se u prostorijama Škole, koje se nalaze na adresi: Školska br.3, u Travniku, u srijedu (28.10.2020. godine), u 12:00  sati …“

Iz razloga što je Kalendarom rada broj: 03-34-453/20 od  09.06.2020. godine 29.10.2020. godine (Rođenje Muhameda a.s) neradni dan u srednjim školama

Ostali dio teksta konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje neizmijenjen.

 

MSŠ „TRAVNIK“

To apply for this job please visit -.