TRIK _ za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu

TRIK _ za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu

U četvrtak 14.veljače 2019. godine održana je finalna konferencija projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu” u prostorijama poslovnog inkubatora “BeeZone” u Travniku. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta “TRIK” kojega je implementiralo Lokalno partnerstvo za zapošljavanje općine Travnik. Partneri projekta TRIK:

  1. Služba za zapošljavanje KSB/SBK
  2. Općina Travnik
  3. Univerzitet “Vitez” u Travniku
  4. NVO Centar za edukaciju mladih CEM Travnik
  5. GS-tmt Travnik
  6. Nobil Nova Bila
  7. Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija