Rang lista Programa sufinasiranja samozapošljavanja START UP 2019

Rang lista Programa sufinasiranja samozapošljavanja START UP 2019

Rang lista
R.br. Općina Ime i prezime Iznos traženih sredstava
1 Travnik Berina Adžemović 5.000,00 KM
2 Travnik Ermin Dervić 5.000,00 KM
3 Travnik Mujo Ganić 5.000,00 KM
4 Travnik Jelena Domić 5.000,00 KM
5 Donji Vakuf Anesa Bašić 5.000,00 KM
6 Kiseljak Kristina Buzuk 5.000,00 KM
7 Kiseljak Anđelka Knežević 5.000,00 KM
8 Jajce Esmir Delić 5.000,00 KM
9 Jajce Emina Žuna 5.000,00 KM
10 Bugojno Neir Malkoč 5.000,00 KM
11 Bugojno Ena Ivković 5.000,00 KM
12 Bugojno Enesa Vileš 5.000,00 KM
13 Busovača Anđa Grubešić 5.000,00 KM
14 Vitez Draženko Babić 5.000,00 KM
15 Vitez Elvir Mujkić 5.000,00 KM
16 Novi Travnik Edin Mujezinović 5.000,00 KM
17 Novi Travnik Velija Smajić 5.000,00 KM
18 GVU Sedina Tihak 5.000,00 KM
19 GVU Nijaz Tihak 5.000,00 KM
20 Fojnica Semir Pašić 5.000,00 KM