Poništenje konkursa- Biro za zapošljavanje Jajce

Na osnovu člana  13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog Kantona („Službene novine SBK/KSB, broj 02/02, 02/04 ,16/04, 15/12 i 12/15“), člana  14. i Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog Kantona  („Službene novine SBK/KSB broj: 05/02, 03/05, 09/13 i 14/15“) te člana  39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-11/12 od 23.01.2012. godine i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-38/16 od 15.09.2016. godine, direktor uz mišljenje zamjenika direktora I i II  Službe za zapošljavanje SBK/KSB objavljuje da

PONIŠTAVA

Konkurs za prijem zaposlenika u Službi za zapošljavanje SBK/KSB

Poništava se konkurs za prijem zaposlenika u Službi za zapošljavanje SBK/KSB objavljen u Dnevnom listu, Oslobođenju, oglasnim pločama i na web stranici Službe dana 25.06.2016. godine i to za poziciju:

1. Biro- Ispostava Jajce: Savjetodavac II jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Uslovi: VŠS ili Bachelor – prvostupnik društvenog smjera, s jednom godinom radnog iskustva, položen stručni ispit.

Obrazloženje: Konkurs se poništava do usklađivanja Općih akata Službe sa Zakonom o radu, Odlukom o osnivanju i Statutom Službe za zapošljavanje SBK/KSB

Broj: 01-34-932-1/16

Datum, 26.09.2016. godine

 

v.d. direktor

Željko Lončar, dipl. oec.