free poker
Dobro došli na službene web stranice Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik. Ugodno razgledanje sajta.
On-line forma za oglase

Prijavu potrebe za radnikom ili oglas za objavu dostavljate Službi za zapošljavanje SBK/KSB Travnik na propisanom obrascu za posredovanje na linku POSLODAVCI ili kroz On-line formu.

Po prijemu podataka Služba za zapošljavanje Vaš oglas će objaviti obavezno na našoj internetskoj stranici.

On-line forma za oglas

On-line forma

Oglasi

Bunian Bosna doo

Bunian Bosna doo Travnik
Žitarnica bb, Travnik
TEL: 063556/633
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.bunianbosna.com
Datum: 16.1.2019.

 

KONKURS za prijem radnika

 

Bunian Bosna doo raspisuje konkurs na nivou SBK/KSB za prijem radnika na neodređeno vrijeme na poslovima menadžera.

 

Idealan kandidat treba da ispunjava sljedeće:

1.  VSS inžinjer geodezije

2. 8 godina radnog islustva

3. Poznavanje arapskog i engleskog jezika

4. Odlične vještine rada na računaru i rada u programima Auto CAD, Catia i dr.

 

Svi koji žele da se prijave na konkurs mogu to uraditi svaki radni dan od 8:30 do 16:30h, u prostorijama Bunian Bosne doo na adresi : Žitarnica bb.

 

Konkurs ostaje otvoren do 23.1.2019. godine

 

Direktor društva

 

 

Ažurirano (Četvrtak, 17 Siječanj 2019 13:33)

 

STANIĆ doo

Stanić Beverages doo Kreševo
Član Stanić grupe
Tel: 030/800/400

 

RUKOVODITELJ PROIZVODJE (m/ž)

 

OPIS POSLOVA I ODGOVORNOSTI:

Organizira i rukovodi cijelim procesom proizvodnje ikvalitete proizvoda

Temeljem dobivenih prodajnih potreba izraduje kvartalne, mjesečne i tjedne planove proizvodnje

Nadzire kori5tenje proizvodnog repromaterijala i sirovina o čemu se vodi propisana evidencija i

zapisnici, te provjerava uvjete i nadin kori5tenja proizvodnog repromaterijala

Suraduje s pripadajucim sluZbama unutar tvrtke o daljem radu i suradnji ovisi njegov/njen udinak i

ostvarenje rezultata

Suraduje u izradi planova preventivnog i planskog odrZavanja te nadzire njihovu operativnu

provedbu na godi5njoj razini

Sudjeluje u uvodenju novih proizvoda i novih proizvodnih linija u redovnu proizvodnju

Vrši obilaske i kontrolira stanje opreme, manipulacijskih sredstava, objekata i infrastrukture te na

temelju uo6enog izvjeStava i predlaZe odredene zahvate nadredenom

Radi na pobolj5anju i unapredenju tehnoloških postupaka, te po potrebni, na aktivnoj primjeni novih

tehnologija

Odgovara za kvalitetu gotovog proizvoda

Nadzire izvršavanje radnih naloga

U internom radunalnom sustavu otvara, obraduje ipotvrduje radne naloge

Daje strudnu pomoc i usmjerava rad svojih podredenih djelatnika

Prema potrebi unutar Pogona rasporeduje radnu snagu

lzraduje/revidira dokumentaciju HACCP, ISO i IFS standarda

Dodatno se osposobljava sukladno upucenjima Direktora Dru5tva na internim i vanjskim

edukacijama u organizaciji ovlaštenih tvrtki

Vodi brigu o suradnji sa poslovnim partnerima

Odgovara za točnost i istinitost podataka

VASE KOMPETENCIJE:

-visoka razina odgovornosti, organiziranosti i profesionalnosti

. urednost, preciznost, pridrZavanje vremenskih rokova

. spremnost na timski rad u dinamidnom okruZenju . samoinic'tjativnost i spremnost na kontinuirano udenje i usavr5avanje

UVJETI:

. Visoka strudna sprema - Diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije i procesnog inžinjerstva

(smjer prehrambeno inžinjerstvo)

10 godina radnog iskustva u proizvodnji (prednost iskustvo u proizvodnji sokova)

Minimalno 5 godine rukovodeceg iskustva u vodenju proizvodnje

lzražene organizacijske sposobnosti

Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (znanje i njemadkog jezika u govoru i pismu

prednost)

lzvrsno poznavanje rada na radunalu (MS Office, Outlook, AutoCAD)

vozadka dozvola B kategorije

HACCP certifikat

NUDIMO:

. raznovrstan posao u dinamidnom okruZenju, kontinuirano stjecanje novih znanlja i mogućnost

za napredovanje . razmjenu znanja i iskustava u internacionalnom okruZenju

 

Mjesto rada: Kreševo

Datum: 11.1.2018.

 
Anketa
Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban...
 
Ko je online ?
Trenutno aktivnih Gostiju: 42