Osnovna muzička škola Bugojno

  • Rad na određeno vrijeme
  • Anywhere

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA  BUGOJNO

Broj:145/2019

Datum:27.09.2019. godine

Na osnovi  Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04); člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru SBK, člana 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj muzičkoj školi,JUOsnovna muzička škola Bugojno,raspisuje:

  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.Ložač 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme,uslov SSS- metalske struke

2.Nastavnik soleđo i teorija – 1 izvršilac, pola nastavne norme, na određeno vrijeme

do isteka tj.prestanka obavljanja funkcije direktora škole;

Uslovi stručna sprema propisanaPedagoškim standardima,NPP i Zakonom o osnovnoj školi;

Kandidati uz prijavu trebaju obvezno dostaviti:

-biografija, svojeručno potpisana,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o državljanstvu,

-diplomu odgovarajuće stručne spreme,

Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati uskladu skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, („Službene novine SBK“, broj:7/18).Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovimaimaju

kandidati u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica.Prijave slati na adresu

Osnovna muzička škol dana od a Slobode bb 70230 Bugojno,

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Direktorica škole