JU Dom zdravlja Travnik

  • Rad na neodređeno vrijeme
  • Travnik

JAVNA USTANOVA
,,DOM ZDRAVLJA”
TRAVNIK

Na osnovu Člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26116, 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH (Sl. Novine FBiH broj 13119) i dlana 36. Statuta Javne ustanove ” Dom zdravlja ‘Travnik, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnosna neodređeno vrijeme

Služba hitne medicinske pomoći ……..1 doktor medicine VSS (doktor medicine) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta
2. ortodontski tehničar SSS—- — 1 (iedan) izvršilac na
neodredeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Opis poslova : >>>> Tekst cjelog oglasa kliknite ovdje Dom_zdravlja