Domoinvest doo Bihać

  • Rad na neodređeno vrijeme
  • Anywhere

Raspisuje konkurs za popunu radnih mjesta:

  • Vozač (B i C) za C kategoriju nije potreban državni ispit
  • Tesar – 2 izvršioca
  • Zidar/Fasader – 2 izvršioca
  • NK Radnik – 4 izvršoioca

 

prednost imaju lica starija od 45 godina.

Više informacija na:

Telefon: +38737315229

Mob: +38763793477

email: domoinvest.doo@gmail.com; jasmin.alagic@gmail.com ili na adresi:

ul. Edhem Mulabdića br.2 7700 Bihać