Javni poziv za sufinansiranje zaposljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018/2019

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK/KSB
TRAVNIK

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB“, broj: 2/02, 2/04,16/04,15/12,12/15,7/16i13/17) i člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB“ broj: 5/02, 3/05, 9/13, 14,15 i 3/17), te člana 3., 9. i 22. Pravilnika o stručnoj obuci, prekvalifikaciji i drugim mjerama za poticaj zapošljavanja, direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja, Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantonaraspisuje:

II J A V N I P O Z I V

za učešće u sufinansiranju zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca/branitelja u 2018.godini

I

U Skladu sa mjerama za poticaj zapošljavanja za nezaposlene osobe ova Služba objavljuje javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poslodavcima kojima omogućuje zapošljavanje radnika i to u iznosu od 600,00 KM VSS/VŠ na period od dvanaest (12) mjeseci i 600 KM za KV/SSS na period od šest (6) mjeseci za svakog kandidata pojedinačno. Prijave poslodavaca koji ne budu ispunjavali uslove iz Programa sufinansiranja djece šehida i poginulih boraca/branitelja neće biti uzete u razmatranje.

Program sufinansiranja djece poginulih šehida i boraca/branitelja objavljen na web stranici Službe za zapošoljavanje KSB/SBK www.szzksbsbk.com.ba.

II

Podnošenje prijava za sufinansiranje će se vršiti putem općinskih ispostava/biroa Službe za zapošljavanje SBK/KSB i u istim se mogu dobiti sve informacije o potrebnim dokazima kao i obrazci za prijavljivanje.

III

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sve pravne osobe i pojedinci navedeni u mjerama programa, koji žive i obavljaju svoju djelatnost na području SBKKSB.

IV

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave Javnog poziva. Početak realizacije ugovora sa poslodavcima: 50 (pedeset) dana od dana objavljivanjaJavnog poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

V

Vrednovanje prijava obavljat će se na temelju Kriterija za vrednovanje programa za poticajzapošljavanja za 2018 godinu, koji su sastavni dio Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca/branitelja.

VI

Sa svim korisnicima sredstava ova Služba će sklopiti ugovor u kome će biti definisana prava i obaveze korisnika po ovom programu.

VII

Ukoliko u planiranom roku ne bude ispunjena kvota, realizacija programa se produžava do ispunjenja planirane kvote.

VIII

Program sufinanciranja zapošljavavanja djece poginulih šehida i boraca/branitelja i Javni poziv objavljen na web stranici www.szzksbsbk.com.ba.

Broj:04-49-2285/18

Travnik, 26.7.2018. godine

Željko Lončar, dipl.oec, direktor

Marinko Krajina dipl.ing., zamjenik ravnatelja

OBAVIJEST: O Programu sufinanciranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca/branitelja

Obavještavaju se svi pravni subjekti koji se / ili će se sufinancirati putem Programa sufinanciranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca/branitelja da će Služba za zapošljavanje uz potporu Vlade KSB/SBK sufinancirati i obvezni period poslodavca od 6 mjeseci.

PRILOZI UZ PROGRAM

Program sufinasiranja

Prijavni obazac