Informacija o ispitivanju tržišta rada za 2019. godinu na području SBK/KSB

Informacija o ispitivanju tržišta rada za 2019. godinu na području SBK/KSB
Travnik, Mart 2019.godine

Služba za zapošljavanje KSB/SBK Travnik je provela anketu ispitivanje tržišta rada, u ožujku 2019. godine. Ovo je postala redovita aktivnost Službe. Niti ove godine u provedbi Ankete nije sudjelovao Federalni zavod za zapošljavanje. U svrhu ispitivanja tržišta rada anketirani su poslodavci koji zapošljavaju 5 ili više radnika i to privatna poduzeća (realni gospodarski sektor), te društvena poduzeća i ustanove (do 5% od ukupnog broja anketiranih). Provedbu same ankete izvršili su voditelji ispostava i savjetodavci I Službe za zapošljavanje.

Primarni cilj ove ankete odnosi se, uglavnom, na stjecanje realnog uvida u stanje na tržištu rada, koje se temelji na prikupljanju podataka i informacija, a iznesena mišljenja, ocjene i sugestije poslodavaca bitno utiču na formiranje određenih stavova, izvođenje potrebnih zaključaka i davanje odgovarajućih preporuka, čime se potvrđuje vjerodostojnost cjelokupne analize tržišta rada.

Anketa je od posebnog značaja za ovu Službu, jer se njome ostvaruje i afirmira neposredan kontakt s poslodavcima, te jača društvena uloga u posredovanju u zapošljavanju nezaposlenih osoba. Pored uloge u posredovanju u zapošljavanju, rezultati ankete trebali bi poslužiti i kao temelj za provedbu stručne pripreme, odnosno prekvalifikacije-obuke nezaposlenih osoba, te utvrđivanje suficitarnosti odnosno deficitarnosti pojedinih zanimanja, a posebno bi trebala poslužiti kao dobar temelj za provedbu upisne politike, kako u srednjim školama, tako i na visokoškolskim ustanovama na području našeg kantona, što do sada nije bio slučaj.

Za provedbu ankete sačinjen je poseban – prigodan upitnik, u kojem je od anketiranih traženo da iskažu svoje potrebe za djelatnicima u 2019. godini, na koje vrijeme će ih zaposliti, eventualne tzv. “viškove“, potrebe za prekvalifikacijom – obukom (radi lakšeg zapošljavanja, odnosno održavanja ukupne zaposlenosti u tvrtki), dosadašnja suradnja s ovom Službom i druga slična pitanja.

Anketa je vršena u manjem obujmu nego prethodnih godina (do 2017. godine), zbog toga što smo anketirali uglavnom privatna poduzeća (anketirano je ukupno 237 subjekata; prošle – 2018. godine 251 subjekt; 2016. godine 400 subjekata).

Kliknite za više >>>INFORMACIJA_o_ispitivanju_tržišta_rada_za_2019.god