free poker
Dobro došli na službene web stranice Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik. Ugodno razgledanje sajta.
On-line forma za oglase

Prijavu potrebe za radnikom ili oglas za objavu dostavljate Službi za zapošljavanje SBK/KSB Travnik na propisanom obrascu za posredovanje na linku POSLODAVCI ili kroz On-line formu.

Po prijemu podataka Služba za zapošljavanje Vaš oglas će objaviti obavezno na našoj internetskoj stranici.

On-line forma za oglas

On-line forma

Konkurs za prijem pripravnika

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 
SBK/KSB

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanskog kantona  („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15 i 03/17) i člana 10. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje broj: 01-02-07-1/12 od 15.03.2012.godine, direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK/KSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-30/17 od 13.04.2017. godine, raspisuje

K O N K U R S

za  prijem pripravnika u Službu za zapošljavanje SBK/KSB

I

1. Pripravnik u Službu za zapošljavanje SBK/KSB za obavljanje pripravničkog staža, jedan izvršilac, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana.

Uslovi: VSS ili završeno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, društvenog smjera, bez predhodnog radnog iskustva.

II

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u konkursu bit će pozvani na intervju.

III

Uz prijavu treba priložiti :

- Pismo namjere,

- Biografija,

- Ovjerenu Izjavu o neposjedovanju radnog iskustva,

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu sa pripravnikom dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

IV

Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama Oslobođenje, oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Broj: 01-34-470/17

Datum, 13.04.2017.godine

zamjenik ravnatelja                                   direktor

Marinko Krajina,                     dipl.ing. Željko Lončar dipl. oec.

Ažurirano (Srijeda, 19 Travanj 2017 13:43)

 

Natječaj Biro Kreševo

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
SBK/KSB

Na temelju članka 13. Odluke o osnutku Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna („Službene novine KSB, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15 07/16 i 13/16“), članka 14. Statuta Službe za zapošljavanje  Kantona Središnja Bosna  („Službene novine KSB, broj 05/02, 3/05, 09/13, 14/15 i Odluke UV broj: 01-02-72/16 od 02.12.2016. godine) i članka 39. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-11/12 od 23.01.2012. godine i Odluke Upravnog vijeća broj: 01-02-21/17 od 22.02.2017. godine ravnatelj uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje KSB, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja, a najdulje godinu dana

u Službu za zapošljavanje KSB

I

1. Ispostava-Biro Kreševo: Voditelj Ispostave Kreševo,  jedan (1) izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže godinu dana.

Uslovi: VSS VII stepen ili Master (300 ECTS bodova), društvenog smjera, sa tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Opis pozicije: Organizira i koordinira rad biroa, koordinira i ostvaruje suradnju sa opštinskim strukturama vlasti, vladinim i nevladinim organizacijama, poslodavcima, školama i fakultetima, izvodi obuku sa nezaposlenim osobama iz oblasti poduzetništva, vodi evidencije i savjetovanja sa nezaposlenim osobama VSS, bakalaureat i VKV, vrši savjetovanja, informisanja, te druge poslove po nalogu ravnatelja i zamjenika ravnatelja.

II

Svi kandidati koji ispunjavanju uvjete propisane Natječajem bit će pozvani na intervju.

III

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sljedeću dokumentaciju:

- Biografiju,

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stupnju školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o stručnom ispitu,

- Dokaz o poznavanju rada na računalu,

- Dokaz o radnom iskustvu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat odgojne mjere na bilo kojoj razini BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine i nije izabrani stranački dužnosnik, nositelj javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobima interesa u institucijama vlasti Bosne i Hrecegovine „Službene novine F BiH“, broj: 70/08).

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju sudskog postupka.

IV

Natječaj se objavljuje u Dnevnom listu, oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave se podnose osobno ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje KSB, ul Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava za natječaj“.

Broj: 01-34-202/17

Datum, 24.02.2017.godine

 

zamjenik ravnatelja                                       direktor

Marinko Krajina, dipl.ing.                         Željko Lončar dipl. oec.

Ažurirano (Ponedjeljak, 27 Veljača 2017 11:13)

 
Anketa
Dali ste zadovoljni sa uslugama Službe ?
 
Anketa
Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban...
 
Ko je online ?
Trenutno aktivnih Gostiju: 37 
Statistika posjeta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas43
mod_vvisit_counterJuče429
mod_vvisit_counterOve sedmice2550
mod_vvisit_counterProšle sedmice3204
mod_vvisit_counterOvog mjeseca9349
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca11544
mod_vvisit_counterSvi dani700295