free poker
Dobro došli na službene web stranice Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik. Ugodno razgledanje sajta.
On-line forma za oglase

Prijavu potrebe za radnikom ili oglas za objavu dostavljate Službi za zapošljavanje SBK/KSB Travnik na propisanom obrascu za posredovanje na linku POSLODAVCI ili kroz On-line formu.

Po prijemu podataka Služba za zapošljavanje Vaš oglas će objaviti obavezno na našoj internetskoj stranici.

On-line forma za oglas

On-line forma

JAVNI POZIV

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 
SBK/KSB

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB“, broj: 2/02, 2/04,16/04,15/12,12/15,7/16i13/17) i člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB“ broj: 5/02, 3/05, 9/13, 14,15 i 3/17), te člana 3., 9. i 22. Pravilnika o stručnoj obuci, prekvalifikaciji i drugim mjerama za poticaj zapošljavanja, direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja, Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja START UP u 2019. godini

I

U skladu sa mjerama za poticaj zapošljavanja za nezaposlene osobe Služba za  zapošljavanje SBK/KSB objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava nezaposlenim osobama kojima omogućuje samozapošljavanje bez obzira na stepen obrazovanja, starosnu dob, spol, radno iskustvo, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba  Službe, prije dana podnošenja prijave na Javni poziv radi pokretanja i registracije obrta/privrednog društva, koji će održati djelatnost u tranjanju od najmanje dvanaest (12) mejseci. Služba će korisnicima sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja u svim djelatnostima, u narednih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva, i to u iznosu od 400,00KM KM (mjesečno). Uz isplatu/refundaciju prvog dijela ugovorne obaveze, a po izvršenjom pravdanju utrošenih sredstava, korisniku će se isplatiti i iznos od 200,00 KM na ime neophodnih troškova pokretanja djelatnosti.

II

Nezaposlena osoba se prijavljuje za učešće u Programu putem Aplikacionog obrasca koji se može preuzeti na internet stranici Službe: www.szzksbsbk.com.ba ili u općinskim Biroima/Ispostavama za zapošljavanje, u koji unosi svoje podatke i podatke o poslovnoj ideji koju namjerava realizirati.

III

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sve osobe koje su prijavljene na evidenciji nezaposlenih osoba, koje žive i obavljaju svoju djelatnost na području SBK.

IV

Aplikacioni obrazac se podnosi u općinskim Biroima/Ispostavama za zapošljavanje  ili u prostorijama Zajedničke Službe, pismeno zaprimljen od strane zaposlenika Službe, odmah po popunjavaju istog. Uz Aplikacioni obrazac aplikant je obavezan dostaviti uvjerenje Biroa/Ispostave o evidenciji nezaposlenih osoba. Po osnovu odobrenog Aplikacionog zahtjeva za učešće u Programu, nezaposlena osoba je dužna u roku od 45 dana, a radi zaključivanja ugovora, Službi dostaviti sljedeću dokumentaciju:

· ovjerenu kopiju rješenja  o registraciji djelatnosti, čiji datum je nakon datuma apliciranja na Javni poziv,

· kopiju Uvjerenja o Poreznoj registraciji (ID broj),

· kopiju prijave na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Fedreacije BiH (Obrazac JS3100),

· kopiju ugovora o radu i kopiju prijave na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH (Obrazac

JS 3100) za osobe koje eventualno zapošljava ili s kojima registruje djelatnost,

· broj računa registrovane djelatnosti u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti.

V

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva, ili do utroška sredstava predviđenih Programom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

VI

Sa svim korisnicima sredstava Služba će zaključiti ugovor u kome će biti definisana prava i obaveze korisnika po ovom Programu.

VII

Ukoliko u planiranom roku ne bude ispunjena kvota, realizacija programa se produžava do ispunjenja planirane kvote.

VIII

Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 i Javni poziv objavljen je na web stranici www.szzksbsbk.com.ba.

Broj: 05-49-3579/18

Travnik,13.12.2018. godine

Zamjenik ravnatelja
Marinko Krajina, dipl.ing
Direktor
Željko Lončar, dipl.oec.


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE >>>>>>klinkuti na dole navedene linkove

- APLIKACIJA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU
- JAVNI POZIV
-Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019

Ažurirano (Četvrtak, 13 Prosinac 2018 22:04)

 
Anketa
Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban...
 
Ko je online ?
Trenutno aktivnih Gostiju: 87